Connect with us

ข่าว

เมืองปายยังเผชิญไฟป่ารอบด้าน ต้องระดมแผน Single Command เข้าจัดการ

ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงส่งผลกระทบอย่างหนัก พบจุดเกิดไฟส่วนใหญ่ลามขึ้นบนยอดดอยสูงชันที่เข้าดับยาก หรือทำได้เพียงทำแนวกันไฟป้องกันรอบพื้นที่เกิดไฟเป็นแนวหลายกิโลเมตร

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

ล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2567 นี้ นายเอนก ปันทะเลยม นายอำเภอปาย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอำเภอปาย ได้สั่งการให้ นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อำเภอปาย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในรูปแบบ ระบบ Single Command เพื่อให้แต่ละอำเภอ ดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง โดยแบ่งเป็น 8 มาตรการหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตลอดทั้งปี ประกอบด้วย มาตรการการประชาสัมพันธ์ มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ มาตรการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า มาตรการเผชิญเหตุในสถานการณ์วิกฤตรุนแรง มาตรการฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน มาตรการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการสร้างความยั่งยืน โดยได้มีการดำเนินการในพื้นที่แล้ว
ทั้งบูรณาการร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ลงพื้นที่บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการตามมาตรการเผชิญเหตุไฟไหม้

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

ผลการปฏิบัติ สามารถดับไฟป่าได้สำเร็จ จำนวน 4 จุด แต่ไม่สามารถเข้าดำเนินการดับไฟได้ที่เหลือได้ เพราะที่เกิดเหตุไฟไหม้ เป็นเขาสูงชัน ทั้งนี้ จึงได้ทำแนวกันไฟเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ฝนขณะเดียวกันพบว่าแทบทุกอำเภอยังเจอกับปัญหาไฟป่าลุกลามกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงมาต่อเนื่อง กระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชนและในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการท่องเที่ยว ที่แต่ละแหล่งท่องเที่ยวดังๆ นักท่องเที่ยวหายไปจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดในระยะนี้

Advertisement
Continue Reading
Advertisement