Connect with us

ข่าว

เชียงใหม่ น่าห่วงบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว ค่า PM2.5 มากถึง 488 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เชียงใหม่ น่าห่วงบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว ค่า PM2.5 มากถึง 488 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานการณ์ไฟป่าเริ่มรุนแรงขึ้นเช้านี้พบจุดความร้อน 154 จุดใน 19 จาก 25 อำเภอ ประชาชนนักท่องเที่ยว เข้าห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟร้านอาหารที่ติดแอร์และเครื่องกรองอากาศแน่นหนีฝุ่นควัน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 มีค 67 ศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 154 จุด จำนวน อำเภอ จาก 25 อำเภอ พบในพื้นที่อำเภอแม่แตง 31 จุด ,อำเภอจอมทอง 26 จุด ,อำเภอฮอด 15 จุด,อำเภอเชียงดาว 12 จุด ,อำเภอแม่วาง 11 จุด ,อำเภอแม่แจ่ม 10 จุด ,อำเภอสะเมิง 8 จุด ,อำเภอสันกำแพง 7 จุด ,อำเภอดอยเต่า 6 จุด ,อำเภอดอยสะเก็ด 5 จุด ,อำเภอพร้าว 5 จุด ,อำเภอดอยหล่อ 3 จุด ,อำเภอไชยปราการ 3 จุด ,อำเภอแม่ออน 3 จุด ,อำเภอแม่ริม 3 จุด ,อำเภออมก๋อย 2 จุด ,อำเภอฝาง 2 จุด ,อำเภอแม่อาย 1 จุด และอำเภอกัลยาณิวัฒนา 1 จุด
จากเว็บไซด์ cmuccdc.org ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามจุดของตำบลต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. จำนวน 93 จุด พบมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินจากค่ามาตรฐาน PM2.5 จำนวน 72 จุด ส่วน 5 อันดับที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มากที่สุด 1.บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีค่า 488 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,2.บ้านฮ่างต่ำ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีค่า 31ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3.รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 303 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,4.อาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง(2) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่มีค่า 270 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ5.อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านคุรุสภา หมู่ที่ 10 ตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีค่า 249 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

จังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับ 9 ของเมืองที่มีคุณภาพที่แย่ที่สุดในโลก จากการตรวจวัดคุณภพอากาศจากเว็บไซด์ https://www.iqair.com รายงานคุณภาพอากาศของเมืองที่มีคุณภาพแย่ที่สุดในโลก AQI US จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีค่า 159 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่า 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้น PM2.5 ในเชียงใหม่ขณะนี้เป็น 14.3 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เชียงใหม่ประชาชนนักท่องเที่ยวพากันแห่เข้าห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ที่มีแอร์และติดตั้งเครื่องกรองอากาศ ผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมในเชียงใหม่พากันติดตั้งที่ฉีดพ่นน้ำฝอยหน้าตัวโรงแรมและอาคารเพื่อลดฝุ่นควัน ตัวอย่างที่โรงแรม ชาลา 6 หน้าวัดเจดีย์หลวงเมืองเชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำฝอยหน้าตัวอาคาร ร้าน “หลองข้าว” ร้านขายแหนมเนืองวีไอพีเชียงใหม่ก็ติดติดตั้งแอร์บริเวณด้านล่างเพื่อบริการลูกค้าและเครื่องฟอกอากาศ รวมทั้งร้านกาแฟต่างๆในเชียงใหม่ นอกจากจะติดตั้งแอร์แล้วก็อากาศหนาวยังติดตั้งเครื่องพ่นน้ำฝอยรอบตัวอาคารด้วยทุกแห่งทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวแห่เข้าใช้บริการแน่นเพื่อหนีฝุ่นควัน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement