Connect with us

ข่าว

ลำปาง – บวงสรวง “ศาลขุนคำหลวง พระนเรศ” บนสันดอยเลย สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อเริ่มงานวันช้างไทย.

Published

on

ในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันช้างไทย โดยเป็นวันสำคัญของชาติ ที่กำลังจะมาถึง ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของชาติ ในการอนุรักษ์ รักษาช้าง และดูแลช้างไทย จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นทุกปี เพื่อร่วมกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทย ร่วมกันรัก และหวงแหนช้างไทย ให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป โดยปี 2567 นี้ กำหนดจัดงานกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 นี้ ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง – ห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

โดยวันนี้ (11 มี.ค.67) เริ่มจากการประกอบพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า ศาลขุนคำหลวง พระนเรศ ตั้งอยู่บนสันดอยเลย ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ ในป่าเขตพื้นที่ดูแลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้ เคยมีประวัติศาสตร์ ว่า เป็นที่พักทัพของพระองค์ท่านในอดีต โดยพื้นที่สันดอยเลยแห่งนี้ จึงเป็นจุดประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่อยู่ในแผนที่ทหารมาถึงปัจจุบันนี้ เพื่อให้การจัดงานวันช้างไทย ให้ราบรื่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ควาญช้าง และช้าง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดพิธีทางศาสนา และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ บริเวณศาลแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่เคารพชองชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก โดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ได้นำส่วนราชการ ร่วมพิธีสักการะ เปิดกรวยธูปเทียนแพ และจุดธูปเทียนถวายเครื่องบวงสรวง

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

สำหรับงานวันช้างไทย ประจำปี 2567 ของ จ.ลำปาง นอกจากพิธีดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันนี้ ในส่วนวันที่ 12 มีนาคม 2567 ก็จะมีพิธีฮ้องขวัญช้างแบบล้านนา มีกิจกรรมแข่งขันประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานต่างๆ ส่วนวันที่ 13 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันช้างไทย ช่วงเช้า ก็จะเริ่มพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 16 รูป โดยจะเป็นการทำบุญร่วมกับช้าง ควาญช้าง และประชาชน ณ สันอ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบน จากนั้นจะมีการจัดเลี้ยงอาหารช้าง ทั้งผลไม้ และพืชผลที่ช้างกินได้ ทั้งอ้อย สับปะรด กล้วย ข้าวโพด ที่จะวางบนสะโตก จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้มาร่วมกิจกรรมทำบุญ จัดเลี้ยงอาหารช้าง และมาเที่ยวหาช้าง มาให้กำลังใจช้างไทย เนื่องในวันสำคัญที่มาถึง.

Continue Reading
Advertisement