Connect with us

ข่าว

พังงา-ประชาชนกว่า1500คน ร่วมเดินวิ่งชมเมืองทับปุด ทับปุดไนท์รัน 2024

Published

on

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในเขตเทศบาล ประจำปี 2567 กิจกรรมเดิน – วิ่ง ทับปุดไนท์รัน ครั้งที่ 1 โดยมีนายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอทับปุด นส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นายกัณฐัศ กุลวานิช ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.พังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช อดีตนายก อบจ.พังงา นายเสรี ศรีภากร ประธานสภา อบจ.พังงา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และนักวิ่งในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า1,500 คน ใช้เส้นทางผ่านที่ว่าการอำเภอทับปุดเข้าสู่ตลาดทับปุด ไป-กลับในระยะทาง5กิโลเมตร

นางเพ็ญศรี บุญรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด กล่าวว่า โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในเขตเทศบาล ประจำปี 2567 กิจกรรมเดิน – วิ่ง ชมเมืองทับปุด “ทับปุดไนท์รัน” ครั้งที่ 1 เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เทศบาลตำบลทับปุด ชุมชน โรงเรียนอนุบาลทับปุด โรงเรียนวัดนิโครธาราม และโรงเรียนทับปุดวิทยา มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของอำเภอทับปุด และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า1,500 คน

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article
Continue Reading
Advertisement