Connect with us

ข่าว

สุโขทัย แห่เจ้าปุงเฒ่ากง-ม่ารอบเมืองชาวบ้านออกมาตั้งโต๊ะบูชารับเจ้า

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ฤดี ธนวณิชย์วรชัย ผู้สื่อข่าวสุโขทัย

ชาวไทยเชื้อสายจีน ใน อ.เมืองสุโขทัย ร่วมกันสืบสานงานประเพณี พิธีแห่เจ้ารอบตลาดและรอบเมืองสุโขทัยในวันฮ่วงเซียว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกว่า 250 ปี ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นสิริมงคล อย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม มีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเจ้าปุงเฒ่ากง – ม่า เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม และองค์ไทส่วยเอี๊ย ประทับเกี้ยว แห่ออกจากศาลและแห่รอบเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ให้ประชาชนที่ศรัทธา ได้ตั้งโต๊ะบูชากราบไหว้ โดยจัดเตรียม น้ำชา ขนมอี๋ หรือบัวลอยสีแดง เส้นหมีเหลือง น้ำตาลทรายแดง ขนมจันอับ ผลไม้ กระดาษไหว้เจ้า ตามความเชื่อโบราณเพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ตนเอง ครอบครัวและชาวจังหวัดสุโขทัย

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยทางคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเฒ่ากง ม่า ได้จัดให้มีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าไทเสี่ยงเอี๊ย ปุงเฒ่ากง-ม่า เจ้าพ่อกวนอู และเจ้าแม่ทับทิม นำขบวนโดยสิงโต ขบวนเกี่ยวเจ้า ขบวนกระถางธูป หล่อโกว้ ขวนฮวยน้า ขบวนเขี่ยเปีย ขบวนเอ็งกอพ๊ะบู๊ ขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ขบวนมังกรทอง แห่ไปตามเส้นทางโดยมีประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันจัดโต๊ะบูชาเจ้าไว้หน้าบ้านเพื่อกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำสืบทอดกันมา นับแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งถือเอาวันที่ 15 หลังจากวันตรุษจีนของทุกปี เป็นวันมงคลและใช้เป็นวันเชิญเจ้าแห่รอบเมืองของศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่าสุโขทัยทุกปี โดยมีความเชื่อว่า พิธีดังกล่าวจะทำให้ครอบครัว และอาชีพที่ประกอบกิจการอยู่ มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และ เป็นการรวมพลังของพี่น้องชาวไทย-จีน ในจังหวัดสุโขทัย มีความสมักสมานสามัคคี เพื่อความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลแก่ชีวิต ปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-จีน ให้มีการสืบทอดเป็นประเพณีไปสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

Advertisement