Connect with us

ข่าว

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

ณ มณฑลพิธีหน้าพระวิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นางสายสมร ทองกองทุน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.สุชาติ พุ่มสุวรรณ ผบ.มทบ.35 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอเมือง นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายดำรง ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจีงหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมส่วนราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการจัดงาน และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2567 ในวันนี้พระแท่นศิลาอาสน์ เป็นที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้า เป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์มีตำนานและประวัติความเป็นมาอันยาวนาน กล่าวไว้ว่า ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล พระโพธิสัตว์4 พระองค์ ได้เสด็จมาบำเพ็ญเพียร ณ ที่แห่งนี้ และตรัสรู้แล้ว 4 พระองค์ ได้เสด็จมากระทำพุทธกิจ ประทับนั่ง ยืน และนอน ณ บริเวณพุทธสถานวัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล และวัดพระนอน

Advertisement

ในบริเวณงานพิธีแห่งนี้รวมทั้งยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นเครื่องชี้ถึงความสำคัญของพระแท่นศิลาอาสน์ว่า พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยหลายสมัยตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบัน ได้เสด็จมานมัสการพระแท่นศิลาอาสน์แห่งนี้ อาทิ พระยาลิไท เสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จมาบูรณะพร้อมเปลี่ยนบานประตูวิหาร /สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาสมโภช /พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมากราบนมัสการ/ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จมากราบสักการะด้วยดอกไม้ทอง

ดอกไม้เงิน รวมทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จมาทรงยกช่อฟ้าพระวิหารหลวง เป็นต้นตามประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา ช่วงกลางเดือนสามของทุกปี จะมีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นประจำทุกปี และในปีพุทธศักราช 2567 นี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกันกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 14 วัน 14 คืนเพื่อสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดพระพุทธศาสนา และต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนเครื่องสักการพระแท่นศิลาอาสน์ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม 9 อำเภอ จาก 3 วัฒนธรรม คือ ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลางและขบวนฟ้อนรำถวายพระแท่นศิลาอาสน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอด 12 คืน การทำบุญไหว้พระสักการะพระแท่นศิลาอาสน์ พระยืน และพระนอน พิธีกวนพุทราแขวนบาตรบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ พิธีหล่อรูปเจ้าเงาะ เพื่อไปตั้งที่โบราณสถานเวียงเจ้าเงาะ กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติในลานเทศน์ลานธรรม 13 วัน 13 คืน พิธีทำบุญตักบาตรพระร้อย รับรุ่งอรุณวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีเวียนเทียนรอบพระแท่นศิลาอาสน์และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้าน,ชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง มากกว่า 2,000 ร้าน บนพื้นที่จัดงานกว่า ๔๐๐ ไร่การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ที่อนุมัติงบประมาณจาก อบจ.เป็นเงิน 300,000 บาท และความร่วมมือด้านต่างๆจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สถานศึกษา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน

Continue Reading
Advertisement