Connect with us

ข่าว

พังงา เปิดโลกทะเลเกาะยาวยิ่งใหญ่ ส่งเสริมท่องเที่ยวแบบ Low Carbon รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

พังงา เปิดโลกทะเลเกาะยาวยิ่งใหญ่ ส่งเสริมท่องเที่ยวแบบ Low Carbon รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก สนองนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล”

Published

on

จังหวัดพังงา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา และเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ จัดงานเปิดโลกทะเลเกาะยาวจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ท่าเรือคลองเหีย ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

ซึ่งมีพิธีเปิดงานอย่างอลังการ ในค่ำคืนของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยมีนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มีนายพะเนตร อุทัยรังสี นายอำเภอเกาะยาว, นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานพังงา, นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา, นายยุทธ เอ็มยุเด็น นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดพังงา ในรูปแบบ Low Carbon เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะยาว ที่มีทัศนียภาพ รายล้อมด้วยความงดงามทางทะเล รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสนองนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลอีกด้วย

ซึ่งภายในงานมี การแสดงบนเวที สีสัน อลักการ การออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของอำเภอเกาะยาว รวมกว่า 40 ร้านค้า รวมทั้งการสาธิการทำอาหารพื้นถิ่น เช่น ข้าวยำฉิ้งฉ้างเสริฟคู่แกงกุ้งมะพร้าวอ่อน เส้นหมี่อัญชันเสริฟคู่แก่งปูโหระพา เหนียว 2 ดัง ขนมบ้าบิ่น รวมทั้งเมนูแกงคั่วหอยลิ่น ที่เป็นเมนูเด็ดพื้นถิ่น มีความอร่อย รสชาติกลมกล่อม ซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูเฉพาะ ที่มีในพื้นที่เกาะยาวเท่านั้น

Continue Reading
Advertisement