Connect with us

ข่าว

ดูแลห่วงใย ใส่ใจความเป็นอยู่ เร่งเข้าช่วยเหลือฟื้นฟู เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Published

on

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 คณะผู้บังคับบัญชา จิตอาสา 904 ร่วมกับหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาดใต้ อสม. และประชาชนจิตอาสา เดินทางเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลัง และขนม เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล และประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านของ ด.ช.วัชรพล กองวงค์ อายุ 14 ปี ณ บ้านกาดใต้ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ อีกทั้งได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการความปลอดภัย

สืบเนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ตลอดจนถึงหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้เข้าพบปะ ติดตามความคืบหน้าอาการเจ็บป่วยและการรักษา ตลอดจนแนวทางช่วยเหลือเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้เห็นสภาพบ้านที่อาศัยซึ่งสร้างมานานกว่า 60 ปี มีความเสื่อมสภาพมาก กระเบื้องหลังคารั่วซึม จึงได้บูรณาการกับหลายภาคส่วนและนำทีมช่างของหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือ

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยรื้อกระเบื้องของเดิมและเปลี่ยนเป็นเมทัลชีททัังหมด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในพื้นที่จังหวัดลำปาง สำหรับพื้นที่ซ่อมแซมประมาณ 220 ตร.ม. และสามารถดำเนินการได้คืบหน้ากว่า 65 % แล้ว ทัังนี้หน่วย ชุมชน ภาคส่วนทึ่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันซ่อมแซมต่อจนกว่าแล้วเสร็จ เพื่อผูัป่วยและครอบครัว จะได้พักอาศัยอย่างปกติสุข ต่อไป

Continue Reading
Advertisement