Connect with us

ข่าว

นโยบายการใช้ภาพที่สร้างจาก AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการรายงานข่าวของ สำนักข่าว บริคอินโฟ

Published

on

ภาพ AI ในข่าว

หลังจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถสร้างสรรค์ภาพและเนื้อหาต่าง ๆ (Generative AI) จากตัวหนังสือ หรือคำสั่ง (Prompt) เป็นที่แพร่หลาย ทำให้ภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ทำให้กองบรรณาธิการสำนักข่าวเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ในการรายงานข่าวได้

กองบรรณาธิการบริคอินโฟ ตระหนักถึงข้อจำกัดในฐานะสำนักข่าวขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องราว และโอกาสที่อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากผู้อ่านคอนเทนต์ จึงออกนโยบายและระเบียบปฎิบัติสำหรับ การใช้ภาพที่สร้างจาก AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการรายงานข่าวของ สำนักข่าวบริคอินโฟ

นโยบายการใช้ภาพที่สร้างจาก AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการรายงานข่าว

  1. กองบรรณาธิการบริคอินโฟจะไม่ใช้ภาพที่สร้างจาก AI ประกอบการรายงานข่าวทั้งหมด ทั้งภาพบุคคลและข่าวสถานการณ์ เพื่อป้องกันการสับสนกับภาพจริง และเพื่อส่งเสริมอาชีพช่างภาพข่าวให้มีส่วนขับเคลื่อนสังคมต่อไป
  2. สำนักข่าวจะใช้ภาพที่ใช้ AI สร้างขึ้นเฉพาะ “บทความ” ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในข่าว และขึ้นป้ายกำกับว่าสร้างจากปัญญาประดิษฐ์ AI Generated เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในภาพประกอบการรายงานข่าว
  3. กองบรรณาธิการจะเลือกใช้ ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในการสร้างภาพที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของภาพให้ AI เรียนรู้อย่างถูกต้อง
  4. กองบรรณาธิการจะไม่สร้างรายได้ต่อจากภาพที่เกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ในฐานะที่ให้บริการภาพข่าวแก่สำนักข่าวต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ Brickinfo Media

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวปฎิบัติเดียวกัน กองบรรณาธิการจะเริ่มใช้นโยบาย นโยบายการใช้ภาพที่สร้างจาก AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการรายงานข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และบริษัทจะให้ความสำคัญหากแหล่งที่มาของภาพที่ AI สร้างขึ้นถูกรายงานว่าผิดลิขสิทธิ์ เราจะยุติการใช้งานบริการขององค์กรนั้น ๆ ทันที

อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวบริคอินโฟ ยังให้ความสำคัญกับช่างภาพข่าว และกราฟิกดีไซน์เนอร์ ในการรายงานข่าวและสร้างภาพอินโฟกราฟิก แต่ด้วยข้อจำกัดในฐานะสำนักข่าวขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องราว จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อช่วยให้สามารถนำเสนอเรื่องราวต่อสาธารณชนต่อไปได้

Advertisement

กองบรรณาธิการบริคอินโฟ

Continue Reading
Advertisement