Connect with us

ข่าว

ThaiPBS ก้าวสู่ปีที่ 16 พร้อม 5 คำสัญญา ยึดมั่น สร้างความยั่งยืนและประโยชน์แห่งสาธารณะ พร้อมเปิดตัว Policy Watch

Published

on

ThaiPBS ปีที่ 16

ผอ.ไทยพีบีเอส แถลงบทบาทและทิศทางของสื่อสาธารณะ ในงาน “Thai PBS Open House 2023” มุ่งมั่นเป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ แต่ร่วมหาทางออกให้สังคม ให้ 5 คำสัญญา เพื่อคุณค่าแห่งประโยชน์สาธารณะ พร้อมเปิดตัว Policy Watch ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ “นโยบาย – สาธารณะ-สื่อ” เสริมพลังประชาชน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม “Thai PBS Open House 2023” เปิดประตูสู่บ้านไทยพีบีเอส ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ณ Convention Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส

รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า สถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคสื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการที่คนรุ่นใหม่ดูโทรทัศน์ลดลง การเติบโตของตลาดสตรีมมิ่งวิดีโอ เป็นโจทย์ความท้าทายสำคัญของไทยพีบีเอส ที่จะคงคุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชนไว้ด้วยการหาสมดุลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และคงคุณค่าความเป็นมนุษย์กับสังคม

ไทยพีบีเอส ได้ออกแบบยุทธศาสตร์และวางแผนการดำเนินงาน  ภายใต้คำสัญญาสำคัญใน 5 มิติ ได้แก่

  1. One Thai PBS เข้าถึงทุกเนื้อหาและบริการของไทยพีบีเอสได้ในจุดเดียวอย่างเฉพาะตัวและไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะตัวคุณ จากทุกที่ในเวลาที่ต้องการ เพิ่มสัดส่วนรายการสาระประโยชน์ สาระบันเทิง การเรียนรู้ ในทุกช่องทาง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของทุกกลุ่ม เป็นสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์ ปราศจากอคติ และ เชื่อถือได้
  2. MORE THAN TV ไทยพีบีเอส จะเป็นมากกว่าโทรทัศน์ที่ทำหน้าที่หลักเพียงให้ข้อมูลข่าวสาร แต่จะร่วมหาทางออกให้สังคมผ่านการจัดทำเนื้อหาสาระที่นำสู่การสร้างผลกระทบ (INVESTIGATIVE NEWS & IMPACT CONTENT) กลไกสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม เตรียมความพร้อมสังคมไทยภายใต้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก โดยวางแผนนำประเด็นสุขภาวะทางจิต ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบอย่างสูงในทุกมิติสู่การสื่อสารสาธารณะที่นำสู่ความเข้าใจ เพื่อลดความสูญเสีย
  3. THAI ORIGINALS ภาคภูมิไทย ร่วมขับเคลื่อนการนำคุณค่าไทยร่วมสมัยสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREATIVE ECONOMY)ที่เป็นธรรมและยั่งยืน พร้อมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการยกระดับงานเนื้อหาของไทยสู่พลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม (SOFTPOWER)
  4. GLOBAL CITIZEN เสริมพลังให้แก่พลเมืองท้องถิ่น สู่การเป็นพลเมืองโลก ซึ่ง 15 ปี ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้มีส่วนสร้างนักข่าวพลเมืองกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังพัฒนาสื่อสาธารณะท้องถิ่นให้มีคุณภาพและความยั่งยืน 
  5. CONNECTING THE NATION สื่อสารคุณค่า ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเชื่อมต่อความแตกต่างเพื่อนำสู่สังคมไทยที่เคารพความหลากหลายและยั่งยืน ผ่านกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง รับฟังกันด้วยใจที่เปิดกว้าง บนฐานของการใช้ข้อมูล โดยไทยพีบีเอสริเริ่มขับเคลื่อนพื้นที่กลาง “Policy Watch” ที่จะช่วยเชื่อมต่อความคิดของประชาชนสู่กลไกนโยบาย อย่างปราศจากอคติและสร้างสรรค์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://policywatch.thaipbs.or.th/

ทั้งนี้ ภายในงานมีเวทีเสวนา“Thai PBS Forum : Bridging Policy To Public เชื่อมต่อนโยบาย – สาธารณะ” การสื่อสารนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประชาชน กิจกรรมเปิดพื้นที่สีเขียว “สวน 15 นาที ไทยพีบีเอส” พื้นที่ต้นแบบ “สีเขียว” ของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี วัฒนเขจรรอง ปลัดกทม. เป็นประธานในพิธีเปิด

ตลอดทั้งวันมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่มสาธารณะศิลป์และโรงอาหารสร้างสรรค์ โดย เชฟโบว์ จากรายการ กิน อยู่ คือ, ชอปปิงผลิตภัณฑ์จากชุมชนในตลาดนัดเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเยี่ยมชมส่วนงานต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส ทั้งการทำงานของสำนักข่าวไทยพีบีเอส การแนะนำการให้บริการโครงข่ายและระบบการส่งสัญญาณการออกอากาศในระบบ 4K ของไทยพีบีเอส โดยสำนักวิศวกรรม, นิทรรศการ Virtual Studio และเวิร์คชอปสนุก ๆ  ฝึกเป็น Podcaster โดยสำนักสื่อดิจิทัล

Advertisement

นอกจากนี้ มีโชว์นวัตกรรม Pitching SE,  รถ “Locals Voice” ฟังเสียงคนท้องถิ่น กิจกรรมประชุมใหญ่เครือข่ายสื่อสาธารณะไทยและกิจกรรมจักรวาลสื่อสาธารณะ โดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ, นิทรรศการและผลงานของศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว, ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม, ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ, ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ รวมถึงจุดรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรี! กับสถานีประชาชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ทั้ง สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนิทรรศการแสดงผลงานรายการสถานีประชาชน ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ และศูนย์คนหายไทยพีบีเอส

ช่วงเย็นจัดเต็มกับเวทีสารพันบันเทิง กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ฟังดนตรีจากเพลงละคร นักผจญเพลงและสารพันลั่นทุ่ง โดยมีศิลปิน อาทิ เจเน็ต เขียว ยิ่งยง ยอดบัวงาม บริจาคของมือสองแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเรียนรู้สู่การพัฒนาสังคม กับมูลนิธิกระจกเงา

Continue Reading
Advertisement