Connect with us

ข่าว

จิตอาสาพระราชทาน มทบ.32 ลงพื้นที่และช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง บ้านใหม่จำบอน อำเภอเมืองลำปาง

Published

on

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.32 , จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 , จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 หมอเดินเท้า รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับผู้นำชุมชน หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต้นธงชัย อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ชุดยาสามัญประจำบ้าน น้ำดื่ม ไข่ไก่ ให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง บ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 5 ราย คือ

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article
  1. นางเอี้ยง เขียวกาวี อายุ 75 ปี
  2. นางบุญศรี ก๋าใจ อายุ 73 ปี
  3. นายชัยสิทธิ์ รอบคอบ อายุ 67 ปี
  4. นางสุรางค์ มณีวรรณ์ อายุ 78 ปี
  5. นายอินทร์ศร ศิริจารุจรรยากุล อายุ 60 ปี

การเดินทางลงพื้นที่และช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยของหน่วยทหารที่มีต่อพี่น้องประชาชน ในการนี้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีรายรับเพียงเบี้ยผู้สูงอายุและนำมาใช้จ่ายอย่างประหยัดในครอบครัว ต่างขอบคุณที่หน่วยทหารได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading
Advertisement