Connect with us

ข่าว

เขื่อนสิริกิติ์​ อุตรดิตถ์​ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2566​ ปีที่ 10 พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่านกว่า 200,000 บาท

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

ที่ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาเลือด​ อ.ท่าปลาจ.อุตรดิตถ์ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานเปิดการเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2566​ ปีที่ 10 พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่านกว่า 200,000 บาท
โดยมีนายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ กล่าวรายงาน มี ผู้บริหารกรมชลประทาน การประปานครหลวง หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ประชาชนผู้ใช้น้ำ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มเจ้าพระยา อีกทั้งยังเป็นเวทีรับทราบข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ตลอดจนเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในการนี้กลุ่มผู้ใช้น้ำผู้เข้าร่วมเสวนาได้สนับสนุนเงิน มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานเข้ากองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำปากคลองจระเข้เผือก อ.ชุมเเสง จ.นครสวรรค์ 15,000 บาท กลุ่มผู้ใช้น้ำปากคลองระนงค์ 20,000 บาท กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จ.พิจิตร 40,000 บาท กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จ.พิษณุโลก 30,000 บาท กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ย ชุมชนบ้านไผ่เขียว จ.อุตรดิตถ์ 3,000 บาท และการประปานครหลวง 100,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 208,000 บาท

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ตาม พ.ร.บ.น้ำ ปี 2561 โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2566/2567 และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปาด อ.ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเขื่อน กฟผ. และสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์” โดย กองจัดการทรัพยากรน้ำ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า กฟผ. การบรรยายเรื่อง “โครงการปลูกผักหวาน ลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 นำโดย วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมแม่น้ำน่าน อ.ท่าปลา การบรรยายเรื่อง “การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ จ.น่าน โดย ผู้แทนชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน จ.น่าน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “10 ปี สานเสวนาผู้ใช้น้ำ และผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน” โดยผู้แทนกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน ประกอบด้วย นายประเสริฐ ศรีปัญญา ประธานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จ.พิจิตร นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง ผู้แทนผู้ใช้น้ำ จ.พิษณุโลก นายสมาน กันทา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองจระเข้เผือก จ.นครสวรรค์ นายสมศักดิ์ ปัสสานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ การประปานครหลวง ระดับ 9 นายมานะ อ่อนนิ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังท้ายเขื่อน นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ใช้น้ำกลางน้ำ นายอัมฤทธิ์ สมชื่อ ชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน และนายวัลลภ มีรอด ช่างระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ รวมถึงได้เปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาลุ่มน้ำน่านในปี 2566/2567 และในอนาคต

Advertisement
Continue Reading
Advertisement