Connect with us

ข่าว

พังงา-จัดว่าเด็ด สอนกอล์ฟเป็นวิชาเสริมให้นักศึกษา ต่อยอดสู่นักกีฬากอล์ฟและธุรกิจบริการด้านกีฬากอล์ฟ

Published

on

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สนามไดร์ฟกอล์ฟ ชมรมกอล์ฟสมัครเล่นจังหวัดพังงา ภายในศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดพังงา ต.นบปริง อ.เมืองพังงา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และชมรมกอล์ฟสมัครเล่นจังหวัดพังงา จัดการสอนกีฬากอล์ฟให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว โดยมีโปรกอล์ฟและสมาชิกชมรมกอล์ฟฯร่วมเป็นวิทยากรผู้สอน โดยสอนตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องกีฬากอล์ฟและการปฏิบัติตั้งแต่ฝึกจับไม้ไปจนถึงการฝึกตีในสนามไดร์ฟ ไปจนถึงการพาออกรอบในสนามจริง พร้อมกับการสอนเรื่องกฎ กติกา และมารยาทของกีฬากอล์ฟ ซึ่งสร้างความสนใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก

นส.ชนัญชิดา จันทร์แก้ว ครูสาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การสอนวิชากอล์ฟให้กับนักศึกษานั้นจะสอนสัปดาห์ละ1ครั้งในทุกวันพุธ เป็นวิชาเสริมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกีฬากอล์ฟ ซึ่งนักศึกษาที่ชื่นชอบหรือมีแวว ก็จะสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬากอล์ฟ หรือการเข้าสู่ธุรกิจกีฬากอล์ฟได้ในอนาคต สำหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา ของวิทยาลัยเทคนิคพังงา มีการจัดเรียนการสอนในลักษณะของโรงเรียนประจำแบบเรียนฟรี เปิดสอนระดับ ปวช.ในสาขาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการท่องเที่ยว) สาขาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร ระดับ ปวส.สาขาสาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสาขาเทคโนโลยีการจัดประชุม นิทรรศการและอีเว้นต์ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและมีมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งผู้สอนจะนำสาระและทักษะพื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งทักษะด้านวิชาชีพมาบูรณาการจัดทำเป็นโครงงาน หรือ โปรเจกต์ (projects)ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based learning ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยบูรณาการร่วมกับ STEAM for Innopreneur ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

นายธงชัย ทองเชื่อม ประธานชมรมกอล์ฟสมัครเล่นจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า กีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก จนกลายเป็นกีฬาที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับแรงงานในสนามกอล์ฟ เป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงโดยเฉพาจังหวัดพังงามีสนามกอล์ฟถึง4 สนาม แต่ละปีจะมีนักกีฬาเข้ามาเล่นกอล์ฟพร้อมกับท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเป็นจำนวนมาก การที่นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้เรื่องกอล์ฟ จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกอล์ฟจะสามารถนำไปต่อยอดสู่นักกีฬาและนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต

Continue Reading
Advertisement