Connect with us

ข่าว

กอช.ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งสร้างความรู้ทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์

ที่โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน โดยมีนางสาว จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ผู้แทนจากธนาคาร ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตลอดทั้งนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

นางสาว จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการออมก่อนใช้และใช้จ่ายอย่างพอเพียง เพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ ให้นักเรียนได้มีการวางแผนทางการเงินบริหารเงินของตนเองให้งอกเงยเพิ่มขึ้น ซึ่ง กอช. เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ผลตอบแทนที่ดี และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียน จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท ต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี และมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน

สำหรับช่องทางการออมเงิน ปัจจุบัน กอช. ได้มีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกทั้งการสมัคร ส่งเงินออมต่อเนื่อง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช. ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด เสมียนตราอำเภอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่ทำไปรษณีย์ไทย เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และ ตู้บุญเติม อีกทั้ง กอช. ได้มีการออมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออมง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนอาทิ แอปพลิเคชัน กอช., ไลน์ กอช., แอป K PLUS, แอป Krungthai NEXT และแอป Mymo GSB
ในปี 2565 ที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมกับ กอช. ผ่านเสมียนตราอำเภอ และตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หน่วยรับสมัครสมาชิกและเครือข่าย กอช. ในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก กอช. สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2565 ทั้งสิ้น 20,160 คน ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2566 มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,119 คน ชึ่งตามเป้าหมายที่วางไว้ 2,440 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ได้รับรางวัลเป็นลำดับต้นๆของประเทศ และมีเป้าหมายการสร้างตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาการออมเงินกับ กอช. แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งการรับสมัครสมาชิกส่งเงินออมสะสม และออมต่อเนื่อง

Advertisement
Continue Reading
Advertisement