Connect with us

ข่าว

ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอน นำชาวแม่ฮ่องสอนร่วมเดินขบวนกิจกรรมงานปอยเหลินสิบสอง เดินขึ้นพระธาตุดอยกองมู

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. ที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเดินขบวนกิจกรรมงานปอยเหลินสิบสอง เดินขึ้นพระธาตุดอยกองมู พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นพุทธบูชา พร้อมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุจัดเตรียมผ้าส่างกานห่มพระธาตุดอยกองมู และเดินขึ้นพระธาตุดอยกองมู เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลลอยกระทงสวรรค์ งานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นสิ่งสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โดยวัดพระธาตุดอยกองมู ร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสู่การรักษา สืบสานต่อยอด จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและบ้านเมือง อีกทั้งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement