Connect with us

ข่าว

พะเยา-มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.พะเยา จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.พะเยา จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ. ศ. 2562

Published

on

ผู้สื่อข่าว : พรรณณีย์ มูลเทศ ผู้สื่อข่าวพะเยา 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม  โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่  ในสตรีกลุ่มเสี่ยง  และด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่ง มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ขึ้น ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ. ศ. 2562 รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ลดความรุนแรงและอันตรายด้วยโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เข้าใจอย่างทั่วถึงด้วย  โดยวันนี้มีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ลดตรวจ และสอนการตรวจเต้านม โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

  สำหรับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็ซเรย์  จะเป็นการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่การให้บริการยังไม่สามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายจังหวัดพะเยา มูลนิธิกาญจนบารมี  จึงได้จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยสตรีกลุ่มเสี่ยง เครือข่าย อสม.และประชาชนทั่วไป วันละ 200 ราย..

Advertisement