Connect with us

ข่าว

เทศบาลตำบลช่อแฮ เปิดอบรมโครงการ บ้านมุ้งสะอาด สุขอนามัยดี ชีวีมีสุข และประเมินผลโครงการกองทุน สป.สช. และจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการบ้านมุ้งสะอาด สุขอนามัยดี ชีวีมีสุข พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุน สป.สช.เทศบาลตำบลช่อแฮ โดย มีนางสงกรานต์ มุ้งตุ้ย ผญบ.บ้านมุ้ง นางสุภาพร สายาจักร ประธาน อสม.บ้านมุ้ง คณะอสม. และประชาชน

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนบ้านมุ้ง ให้รู้จักดูแลความสะอาดในครัวเรือน คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ

ในวันเดียวกัน ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ หอมขจร เลขานุการฯ และนางกัลยวรรธน์ เกียงไกรรุ่งเรือง ผอ.กองการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลช่อแฮ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมติในที่ประชุมได้เสนอให้ นางสาวบุญยานุช พรานกวาง ตัวแทนเยาวชน หมู่ที่ 9 บ้านนาตอง เป็นประธานฯ นายอนุศิษฐ ยานะแก้ว และ ด.ญ.เขมจิรา ขันแก้ว ตัวแทนเยาวชนบ้านมุ้ง หมู่ที่ 1 เป็นรองประธาน โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ร่วมประชุมฯ

Advertisement
Continue Reading
Advertisement