Connect with us

ข่าว

แพร่ เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน 23 จังหวัด-ทอดผ้าป่าสหภูมิสงฆ์ ปี 66

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าชมพู สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานพิธีเปิด “งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน 23 จังหวัด ครั้งที่ 64 และทอดผ้าป่าสหภูมิสงฆ์/มูลนิธิ-ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” มี พล.ท.ธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร ประธานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน – ฯพณฯ คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย กล่าวความรู้สึก

  • นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวต้อนรับ

ต่อมา นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานพิธีมอบของที่ระลึกแด่แขกผู้มีเกียรติ จำนวน 31 ท่าน ดังนี้ พณฯ คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย – ท่าน วงษ์พระจันทร์ สุวรรณรังสี รองกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย- คณะกรรมการชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย จำนวน 6 ท่าน

  • ประธานชมรมไทยพวนจังหวัด จำนวน 23 ท่าน – ว่าที่ ร.ต.ฤทธิวัฒน์ พลแหลม ประธานชมรมไทยพวนจังหวัดแพร่ มอบของที่ระลึกประธานพิธี- ประธานพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายภาพร่วมกัน หลังจากนั้น การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมชมรมไทยพวน 23 จังหวัด

นายกวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน 23 จังหวัด ครั้งที่ 64 และทอดผ้าป่าสหภูมิสงฆ์/มูลนิธิ-ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าชมพู สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ ต้องขอขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้ร่วม “งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566” และ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน 23 จังหวัด ครั้งที่ 64 และทอดผ้าป่าสหภูมิสงฆ์/มูลนิธิ-ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 20-26 มกราคม 2566
และ 27-29 มกราคม 2566 ทำให้งานออกมายิ่งใหญ่ มีนักท่องเที่ยวในจังหวัดและจาก 23 จังหวัด มาเที่ยวชมกิจดรนมมากมาย มีการจับจ่าย สร้างรายได้ในภาพรวมกับจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น

Advertisement
Continue Reading
Advertisement