“CK” อบรมภาษาเกาหลี ผู้​ที่ประสงค์​เดินทางไปทำงานด้านเกษตรกรรม โครงการ​ที่ 2 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 300 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

เมื่อ​วันที่​ 11 มิ.ย.65 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียง … อ่านเพิ่มเติม “CK” อบรมภาษาเกาหลี ผู้​ที่ประสงค์​เดินทางไปทำงานด้านเกษตรกรรม โครงการ​ที่ 2 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 300 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่