Connect with us

ข่าว

กฟผ.แม่เมาะ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานและข้าวพันธุ์หอมใบเตย เตรียมส่งต่อเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตกร

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปนัดดา ฉิมพัด ผู้สื่อข่าวลำปาง  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทานและข้าวพันธุ์หอมใบเตย ประจำปี 2562 โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายวีระวัฒน์ ชลายน และนายวิทยา คชลักษณ์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นส.ฐานิตา ธนาไกรกิติ ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมปลูกข้าวด้วยวิธีการโยน ตลอดจนเดินชมพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรพอเพียง อาทิ เล้าไก่อารมณ์ดี บ่อเพาะเลี้ยงไส้เดือน แปลงเพาะชำต้นกล้วย เป็นต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สำหรับพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกคือ ข้าวพันธุ์หอมใบเตย 62 หนึ่งในพันธุ์ข้าวพระราชทาน ในรัชกาลที่ 10 มีจุดเด่นคือ กลิ่นหอมคล้ายใบเตย น้ำหนักข้าวเปลือก 11.4 กิโลกรัมต่อถัง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น และจะมีการเก็บเกี่ยวประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะนำเมล็ดพันธุ์ไปแจกจ่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ สำหรับสีเป็นข้าวแปรรูปเพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร และใช้ขยายพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป

Continue Reading
Advertisement