Connect with us

ข่าว

พาณิชย์นำหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ พบผู้ประกอบการชายแดน ลาว เมียนมา

พาณิชย์นำหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ พบผู้ประกอบการชายแดน ลาว เมียนมา เสริมศักยภาพการค้าชายแดน ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยนางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการเปิด การสัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือ กับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย – ลาว – เมียนมา) โดยมีตัวแทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศพร้อมทั้งผู้ประกอบการและหอการค้าจาก สปป.ลาว และเมียนมา เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน เมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ บคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมโครงการ 40 ราย

Published

on

ผู้สื่อข่าว : อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผอ.ศูนย์ข่าวภาคเหนือ.
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสร้างเครือข่าย (Net Working) ทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงตลาดโดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้ประสานงานและเป็นสักขีพยานในการเชิญผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นจาก สปป.ลาว เช่น แขวงบ่อแก้ว หลวงน้ำทา และหลวงพระบาง สหภาพเมียนมา เช่น เมืองตองยี มูเซน้ำคำ เชียงตุง และท่าขี้เหล็ก กับ ผู้ประกอบการที่หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ

อย่างไรก็ตามด้าน นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า งานในวันนี้เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีทั้งเมียนมาและสปป.ลาว ซึ่งโครงการนี้มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกคือ Networking คือการนำผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกันนำสินค้ามาพูดคุยกัน ขั้นที่ 2 ก็คือทางภาครัฐทั้ง 2 ประเทศมาคุยกันว่าการทำการค้าของ ทั้ง 2 ประเทศ ว่ามีอุปสรรค์อะไรบ้างและหาทางออกร่วมกัน ขั้นตอนที่ 3 ก็คือในวันนี้ คือการนำสินค้าของแต่ละฝ่ายมาแสดง และทำการจับคู่ธุรกิจการเพื่อให้มีการซื้อขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสินค้าท่ทนำมามีสินค้าที่หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้า อาหาร สมุนไพร ผลไม้แปรรูป นวัตกรรม อาหารทะเล และขั้นตอนที่ 4 ก็คือการนำสินค้าจากผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเทศมาแสดง และจัดจำหน่าย ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงสินค้าและการจับคู่การค้าทางเศรฐกิจ จุดประสงค์หลักก็คือการขยายการค้าชายแดนให้เจริญเติบโต และมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมกันและยั่งยืนต่อไป.

ขอขอบคุณภาพข่าว.คุณสุพัฒน์ ตาจีน.

Advertisement