Connect with us

ข่าว

ลำปาง หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในจังหวัดลำปาง สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกันนำกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ทำกิจกรรมความดี ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปนัดดา ฉิมพัด ผู้สื่อข่าวลำปาง  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม จัดกิจกรรมโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ “ลำห้วยแม่อาง” บ้านโป่งแน่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ กลุ่มพลังมวลชน และเยาวชนเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ รวมจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรวมพลังสานปณิธานแห่งคุณความดีร่วมเป็นมหากุศล น้อมเกล้าถวายแด่พระแม่มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้สำหรับงานโครงการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทางสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในเขตท้องที่จังหวัดลำปางจัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเพื่อให้ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเหล่าพสกนิกร ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประมง ทรงคิดแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชนบท โดยทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีสัตว์น้ำจำพวกปลาน้ำจืดไว้รับประทาน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่จะช่วยลดการขาดแคลนสารอาหารให้กับราษฎร ดังนั้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปล่อยพันธุ์ปลาขึ้น เพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่แหล่งน้ำให้ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง และร่วมกันที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมถึงพันธุ์สัตว์น้ำให้มีการขยายเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ ให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมง และจะได้นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน ให้ราษฎรในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่บนพื้นฐานตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยในส่วนของพันธุ์ปลาที่ได้นำมาปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำ “ลำห้วยแม่อาง” ครั้งนี้ มีจำนวนรวมกว่า 140,000 ตัว เป็นพันธุ์ปลาตะเพียนขาวทั้งหมด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติร่วมกับคณะผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรต่างๆ และประชาชนในตำบลบ้านบอมที่มาร่วมงาน ช่วยกันปล่อยพันธุ์ปลาทั้งหมดลงสู่แหล่งน้ำ พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์ปลาอีกกว่า 60,000 ตัว ให้แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านบอม เพื่อจะได้นำไปปล่อยยังแหล่งน้ำตามธรรมชาติในเขตท้องที่ของแต่ละชุมชนต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement