Connect with us

กีฬา

Green Season Lanna Trail Season 2 “@แม่เมาะ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Published

on

วันที่ 19 ธ.ค. 2564 เวลา 06.50 น. ณ สำนักสงฆ์วราธรรม (บ้านแม่เกี๋ยง) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอแม่เมาะ และภาคเอกชน ร่วมเปิดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) Green Season Lanna Trail Season 2 ในพื้นที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นสนามที่ 1 ใน 4 สนาม (4 จังหวัด) ได้แก่ สนามที่ 1 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง , สนามที่ 2 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน, สนามที่ 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และสนามที่ 4 อ.แม่ทา จ.ลำพูน ภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป

เมื่อเวลา 10.30 น. รองผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กาดหมั้วร่วมใจ๋โชว์ของดีตำบลบ้านกิ่ว” (กาดเขียวฮิมจาง) ณ บ้านนากว้าวกิ่ว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ พร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดจากกลุ่มตัวแทนชุมชนในเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลบ้านกิ่ว” ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายของดี สินค้า และผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร

Continue Reading
Advertisement