Connect with us

ข่าว

“องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก” มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,100 เข็ม ให้กรมปศุสัตว์ พร้อมสนับสนุนงบพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรสัตว์

Published

on

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดย นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรฯ พร้อมตัวแทนองค์กรฯ ร่วมส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 20,100 เข็ม ให้แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัด โดยมี น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบวัคซีน ณ กรมปศุสัตว์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “ในนามของกรมปศุสัตว์ รู้สึกยินดีมากที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ทุกชนิด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกรมปศุสัตว์เองก็มีความร่วมมือในหลายมิติกับทางองค์กรฯ ในการให้ความช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ มาหลายครั้ง โดยเฉพาะปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งยังมีการระบาดในประเทศไทย โครงการต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน”

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางองค์กรฯ บริจาควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 40,000 เข็ม มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยเหลือให้สัตว์ในชุมชนปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่ประชาชนโดยตรงในวงกว้าง ที่ผ่านมาเราให้การช่วยเหลือตลอดจนทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการระงับการฆ่าและทารุณสุนัขจรจัดอย่างไม่จำเป็น รวมถึงการส่งเสริมความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปให้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ดำเนินโครงการสำคัญระดับโลก ได้แก่ โครงการ “Life’s Better with Dogs” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนัขให้ดีขึ้นผ่านการรณรงค์ และปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะปัจจุบันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในวงกว้าง หากแต่ในความเป็นจริงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนในหลายประเทศนั้น ล้วนเกิดจากการไม่เอาใจใส่ของผู้เลี้ยงสุนัขและการจัดการที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาเกิดการระบาดของกาฬโรคแอฟริกาในม้า ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่สัตว์จะแสดงอาการแบบเฉียบพลันหรือเฉียบพลันรุนแรง มีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 95 เป็นเหตุให้ม้าในประเทศไทยตายเป็นจำนวนมาก องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลม้า ลา ล่อ และม้าลาย เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยปลอดจากกาฬโรคแอฟริกาในม้าภายในปี พ.ศ.2566 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th

Advertisement