Connect with us

ข่าว

ประกาศห้ามบิ๊กไบค์ขี่เร็วเกิน 80 กม./ชม. ในเขตเมือง-เทศบาล

Published

on

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับหนึ่งเมื่อวันอังคาร (23 พ.ย.) ที่มีเนื้อหาควบคุมความเร็วของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ไม่ให้ขับขี่โดยใช้ความเร็วเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน

ส่วนรถจักรยานยนต์ทั่วไปไม่ให้ใช้ความเร็วเกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ดังกล่าว

เช่นเดียวกับรถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนดดยสารที่มีที่นั่งเกิน 15 ที่นั่ง ก็ห้ามวิ่งเร็วเกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตเมืองและชุมชน

Advertisement

ขณะเดียวกัน รถลากจูง รถยนต์ลี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนรถยนต์ทั่วไปให้ใช้ความเร็วในเขตเมืองและชุมชนได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Advertisement
Continue Reading
Advertisement