Connect with us

ข่าว

ศอ.บต.พร้อมรับนายกรัฐมนตรี ถกปัญหาการพัฒนา

ศอ.บต.พร้อมรับนายกรัฐมนตรี
มาเยือน จชต.เพื่อถกปัญหาการพัฒนา

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผู้สื่อข่าวสงขลา
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ ศอ.บต. ได้เรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารซึ่งเราได้ใช้ชื่อว่าศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาคารนั้นเดิมเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมชางลี และได้หยุดกิจการไปนานมากและก็ได้เริ่มมีการปรับปรุง 3- 4 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้แล้วเสร็จประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อาคารตรงนั้นไม่ได้เป็นอาคารของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เป็นอาคารที่ ศอ.บต.ได้ดูแลในนามของศูนย์ราชการ เฉพาะนั้นเรียนเชิญท่านมาเปิดศูนย์ราชการ ตรงนั้นก็จะเป็นคอมแพ็คแห่งหนึ่ง ก็จะมีบางส่วนของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และก็ส่วนราชการอื่นๆ อีกประมาณ 10 หน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องมาใช้สถานที่นั้น สำคัญที่สุดก็คือเราจะเรียนเชิญท่านได้เปิดศูนย์บริหารบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ ณ จุดเดียว เขาจะมีศูนย์ทางด้านการค้า การลงทุน วันสต็อกเซอร์วิส ซึ่งต้องยอมรับว่าเราเร่งผลักดันเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมา ค่อนข้างยาก ลำบาก หลายหน่วยงานมาก และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองก็ คงจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปส่วนกลางที่ กรุงเทพ ที่นี่จะเป็น วันสต็อกเซอร์วิส ด้านการค้า และการลงทุน โดยจะมีส่วนราชการต่างๆมาอยู่ที่นั้น มาทำงานตามวันและเวลาที่เรากำหนด ส่วนที่สองก็เป็นศูนย์การให้บริการ ณ จุดเดียว เรื่องกิจการเด็กและสตรี โดยเฉพาะเรื่องเด็กและสตรี เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากสภาวะ ของพื้นที่เองที่ทำให้เด็กมีปัญหาค่อนข้างมากทางด้านสุขภาพบ้างอะไรบ้าง สตรีก็เช่นเดียวกันเรื่องของอาชีพการทำมาหากินเมื่อผนวกกับเหตุการณ์ความไม่สงบ งานเรื่องเด็กสตรีก็ต้องดูแลเป็นอย่างมาก และปัจจุบันนี้ องค์กรของรัฐ มีภาคประชาสังคม องค์กรไม่หวังผลกำไร หรือ เอ็นจีโอ หรือ อาร์เอสโอ ระหว่างประเทศต่างๆหลายหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ที่นี่จะเป็นศูนย์ประสานงานและให้บริการและก็จะเปิดศูนย์นี้ด้วย อันที่สามศูนย์ที่ให้บริการด้านการเยียวยา เพราะว่า 16 ปี ที่ผ่านมา ผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแล้วก็ต้องดูแลตลอดไป บางท่านที่เป็นเยาวชนก็ต้องให้การดูแลจนจบการศึกษา บางท่านที่พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ก็ต้องดูแลตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเมื่อนับเวลาผ่านไปคนเหล่านี้มีจำนวนมาก ที่นี่ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่ง นอกจากนั้นเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการด้านการศึกษา หลายๆหน่วยงานเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ โดยรวมได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีมาเปิดอาคารซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเป็นหลัก

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

และนอกจากนั้นก็จะได้พบปะในส่วนอื่นๆเช่นพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบเทือกเขาอุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปา ดี ซึ่งก็เราใช้เวลา 2-3 ปีแล้วในการที่พิสูจน์การเข้าทำกินในพื้นที่ก็ได้มีหนังสือรับรอง เพื่อเข้าไปทำกินในพื้นที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ และนอกพื้นที่ก็ได้เร่งเดินสำรวจโดยใช้ 3 ชุดสำรวจ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หลายส่วนก็มีความก้าวหน้าก็อาจจะได้มอบเอกสารสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ แล้วก็จะได้พบปะมอบเงินช่วยเหลือบางส่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ นี่คือภาพโดยรวมของจุดที่เป็นสถานที่แห่งนั้นศูนย์ราชการ หลังจากนั้น ท่านเยี่ยมประชาชนที่มาร่วมงาน

ต่อจากนั้นก็จะเป็นการประชุม เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานหลักที่นำเสนอคือศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง แต่ไม่ได้นำเรียนผลงานของ ศอ.บต.แต่นำเรียนในฐานะเป็นหน่วยกลาง ถึงความก้าวหน้า และทิศทางที่จะผลักดันต่อไป ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆภายใต้เวลาที่กำหนดและก็ตามด้วยจังหวัดยะลาในฐานะที่เป็นพื้นที่ท่านมา ก็จะได้นำเสนอต่างๆ นี่คือภาพรวมวันที่ท่านมา ซึ่งเราหวังว่าการที่ท่านเดินทางมาได้มาเปิดศูนย์ราชการและเพื่อขวัญ กำลังใจศูนย์กลางการให้การดูแลประชาชน ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ประกาศมาหลายรอบแล้วอยากให้มันเกิดวันสต็อกเซอร์วิสจริงๆสักครั้งหนึ่ง สำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆแล้วก็ได้มาประชุมผลักดัน เราก็จะได้นำเสนอหลายๆเรื่องที่อยากให้คณะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่า รองนายก และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเร่งผลักดันต่อไป

และนอกจากนั้นก็จะได้พบปะในส่วนอื่นๆเช่นพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบเทือกเขาอุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปา ดี ซึ่งก็เราใช้เวลา 2-3 ปีแล้วในการที่พิสูจน์การเข้าทำกินในพื้นที่ก็ได้มีหนังสือรับรอง เพื่อเข้าไปทำกินในพื้นที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ และนอกพื้นที่ก็ได้เร่งเดินสำรวจโดยใช้ 3 ชุดสำรวจ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หลายส่วนก็มีความก้าวหน้าก็อาจจะได้มอบเอกสารสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ แล้วก็จะได้พบปะมอบเงินช่วยเหลือบางส่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ นี่คือภาพโดยรวมของจุดที่เป็นสถานที่แห่งนั้นศูนย์ราชการ หลังจากนั้น ท่านเยี่ยมประชาชนที่มาร่วมงาน

ต่อจากนั้นก็จะเป็นการประชุม เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานหลักที่นำเสนอคือศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง แต่ไม่ได้นำเรียนผลงานของ ศอ.บต.แต่นำเรียนในฐานะเป็นหน่วยกลาง ถึงความก้าวหน้า และทิศทางที่จะผลักดันต่อไป ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆภายใต้เวลาที่กำหนดและก็ตามด้วยจังหวัดยะลาในฐานะที่เป็นพื้นที่ท่านมา ก็จะได้นำเสนอต่างๆ นี่คือภาพรวมวันที่ท่านมา ซึ่งเราหวังว่าการที่ท่านเดินทางมาได้มาเปิดศูนย์ราชการและเพื่อขวัญ กำลังใจศูนย์กลางการให้การดูแลประชาชน ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ประกาศมาหลายรอบแล้วอยากให้มันเกิดวันสต็อกเซอร์วิสจริงๆสักครั้งหนึ่ง สำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆแล้วก็ได้มาประชุมผลักดัน เราก็จะได้นำเสนอหลายๆเรื่องที่อยากให้คณะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่า รองนายก และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเร่งผลักดันต่อไป

Advertisement
Continue Reading
Advertisement