Connect with us

ข่าว

กระบี่ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกางวันแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ

กระบี่ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกางวันแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอและโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

Published

on

ผู้สื่อข่าว : มโนธรรม ใจหาญ ผู้สื่อข่าวกระบี่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

26 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่ โดยมี นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางรุจิรา สุนทรมัฎฐ์ เพชรชู ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด นายอำเภอคลองท่อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้านแผ่นดินเสมอ ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกางวันแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอและโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนือ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพมรารษา ในเดือนกรฏาคม 2562 โดยการสนับสนุน จากโครงการสลากการกุศล ซึ่ง เป็นความห่วงใย ความเมตตา และความเอื้ออาทร จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าโครงการนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 พ.ค.41 ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในขณะนั้น ทูลเกล้าฯ ถวายเงินที่ได้การจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 2 ล้านบาท และพระองค์ได้คืนกลับให้สภาสังคมสงเคราะห์ และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน สภาสังคมสงเคราะห์จึงได้ดำเนินกาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์กว่า 15 ล้านบาท รวมทั้งพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้โครงการตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางรุจิรา เพชรชู กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน มีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงกาน้ำพระทัยพระราชทาน การให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียน รวมทั้งการให้บริการตัดมแก่นัเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement