Connect with us

ข่าว

ตามรอยพ่อ! ทต.ช่อแฮ จัดโครงการคิดอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่ 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยมีนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการคิดอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นายศิริพงศ์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน, นายบุญครอง ดอกเกี๋ยง ปลัดเทศบาลฯ นายอนันต์ แดงชนะ กำนันตำบลช่อแฮ ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลช่อแฮ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการดำเนินโครงการ

นางสาวเกษร ปลาลาศ กล่่าว ว่า ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้จัดทำโครงการคิดอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาผลิตตกต่ำ และต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สภาพพื้นดินในการทำการเกษตรจะแข็งกระด้างขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้สุขภาพร่างกายของเกษตรกรได้รับสารพิษจากการฉีดพ่น เนื่ิองจากในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ได้หันไปใช้สารเคมี ในการทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงได้จัดทำโครงการคิดอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น

Advertisement
Continue Reading
Advertisement