Connect with us

ข่าว

แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” เราทำความดี ด้วยหัวใจกิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่า

แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจกิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่าอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Published

on

ผู้สื่อข่าว : นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่า อนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านขุนตื่น ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดอยแบแล, นายอำเภออมก๋อย และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่พร้อมทั้งราษฎร บ้านขุนตื่น, บ้านพะอัน ตำบลสบโขง ให้การต้อนรับ

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงงานสานต่อจาก พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดมานับเป็น พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ด้านนายวิทยา เติมต้น หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดอยแบแล กล่าวว่า กิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 2 ได้รับความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างสถานีฯ ดอยแบแล และ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย รวมทั้งหน่วยงานร่วมที่ดำเนินการในพื้นที่ของสถานีฯ ดอยแบแล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูป่า ที่ได้คืนจากราษฎรที่ทำไร่ ตลอดจนต่อยอดการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำแบบนาขั้นบันได เพิ่มพื้นที่ป่า ลดการทำไร่หมุนเวียน ทั้งนี้ ปัจจุบันราษฎรบ้านพะอัน และบ้านขุนตื่น ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย ได้มอบพื้นที่ไร่หมุนเวียนคืนผืนป่า รวมจำนวน 179 ไร่ เพื่อนำมาดำเนินการฟื้นฟูป่า รวมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามศาสตร์พระราชา ทำให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีคุณค่า เป็นประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย นำข้าราชการและประชาชนในพื้นที่กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้แทนราษฎร บ้านพะอัน และ บ้านขุนตื่น ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย มอบพื้นที่ไร่หมุนเวียนคืนผืนป่า จำนวน 17 ราย เนื้อที่ 179 ไร่ จัดสรรพื้นที่ทำนาขั้นบันได จำนวน 32 ไร่ ตลอดจนร่วมกับหัวหน้าส่วนปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่า จำนวน 150 ไร่ ตามศาสตร์พระราชา พร้อมปลูกป่ากันแนวรอบๆ จำนวน 29 ไร่ และปลูกไม้ผล/ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 510 ต้น

Advertisement
Continue Reading
Advertisement