Connect with us

ข่าว

น่าน ส่งนักรบชุดขาว เดินทางไปสู้ภัยโควิด-19 ในการดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU.) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น ผู้สื่อข่าวน่าน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นพ.กนก พิพัฒน์เวช รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี พร้อมด้วย พว.สมพร รอดจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าตึก หัวหน้าฝ่าย บุคลากรชาว รพ.น่าน ได้มาร่วมชื่นชม ส่งกำลังใจ และร่วมส่ง”นักรบชุดขาว” ทั้ง 3 คน เป็นตัวแทนชาว รพ.น่าน เดินทางไปสู้ภัยโควิด-19 ในการดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU.) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2564
โดยนักรบชุดขาวทั้ง 3 คน ประกอบด้วย
1. พว.ขจรศักดิ์ โพธิ์ศรีสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. พว.ชยางกูร คำยันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. พว.วงศกร เมืองเล็น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

การส่งบุคลากรของโรงพยาบาลน่านไปช่วยสนับสนุนงานทางการพยาบาล ณ หอผู้ป่วยหนัก ICU. รพ.นครพิงค์ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่จังหวัดเชียงใหม่ และหลายรายมีอาการหนักต้องเข้ารับบริการที่แผนก ICU. ซึ่งพยาบาลทั้ง 3 คนของ รพ.น่าน ที่เดินทางไปในครั้งนี้ เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนก ICU. ของรพ.น่าน ที่มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยหนัก จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระงานของบุคลากร รพ.นครพิงค์ได้เป็นอย่างดี “คุณ คือ ความภาคภูมิใจของเรา”


Advertisement