Connect with us

ข่าว

นครนายก – กองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ”

โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต สำหรับผู้เจ็บป่วยและวิกฤติ 25 เมษายน 2564

Published

on

ผู้สื่อข่าว : อำพล เทียนงาม ผู้สื่อข่าวนครนายก

ที่สโมสรกรมนักเรียนนายร้อยฯรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสา นักเรียนนายร้อยฯ บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยกองทัพบก รวมพลัง ”บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยขาดแคลน และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์สำรอง ปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย โดยกำลังพลนักเรียนนายร้อยฯทุกนายได้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองประวัติสุขภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต โดยมีกำลังพลนักเรียนนายร้อยฯ ที่เข้าร่วมบริจาคครั้งนี้จำนวน 221 นาย ได้โลหิตจำนวน 99,450 ซีซี ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้บริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติมาแล้ว 5 ครั้งได้โลหิตจำนวน 222,750 ซี

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article
Advertisement