Connect with us

ข่าว

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำ5,328 ขวด ให้กำลังทหาร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ

Published

on

เมื่อ 7 เม.ย.64 เวลา 1500 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ามอบหมายให้ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้แทนรับน้ำดื่มจาก บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,328 ขวด (444 แพ็ค ) โดยคุณศรัทธร วิญญูหัตถกิจ ผู้จัดการทั่วไป สาขาแม่ริม เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ แม็คโคร สาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการ ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยดำเนินการในห้วงวันที่ 1 ธ.ค.63 ถึง 30 เม.ย. 64 กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) จ.เชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค.63 ถึง 30 เม.ย. 64 ในการอำนวยการควบคุม กำกับดูแลและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( ผบ.บก.คฟป.ทภ.3 สน. )ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการซักซ้อมดับไฟป่า และรายการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีการจัดตั้งชุดรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 15 ชุดปฎิบัติการ จากมณฑลทหารบก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า การให้ความรู้ ความเข้าใจกับราษฎรในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจัง

Continue Reading
Advertisement