Connect with us

ศิลปินไอดอล

CGM48 ประกาศลงโทษพักกิจกรรม 2 สมาชิก “เหมย-แองเจิ้ล” 1 เดือน

Published

on

วงไอดอล CGM48 วงไอดอลน้องสาวจากเชียงใหม่ BNK48 สังกัด iAM ได้มีการโพสต์ข้อความลงโทษ 2 สมาชิก “แองเจิ้ล CGM48” (ประกาศวันที่ 27 พ.ค 67) และ “เหมย CGM48” (ประกาศวันที่ 28 พ.ค 67) เนื่องจากได้กระทำความผิดกฏของวง โดยบทลงโทษดั่งกล่าวทั้ง 2 คนจะถูกงดการโซเชียลมีเดียและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของวงเป็นระยะเวลา 1 เดือน

ที่มา : CGM48 

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article