Connect with us

บทความ

องค์กรไทยเตรียมรับมือ Talentvis คาดการณ์ กระแสอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมแนะวิธีที่บริษัทต่างๆ จะเอาตัวรอด

Published

on

Jutharat Muangsuk Director of Talentvis บริษัทจัดหางานระดับโลก เล่าถึงสถานการณ์ ตลาดแรงงานในประเทศไทย อัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและวิธีที่บริษัทต่างๆจะต้องอยู่รอดในช่วงการลาออกครั้งใหญ่

บทนำ: การแบ่งขั้วความพึงพอใจและการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจได้อย่างลำบาก โดยภาพรวมพนักงานยังคงพึงพอใจในการทำงานตลาดแรงงานไทย แต่เราจะเห็นสัญญาณของการลาออกครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุกๆวัน ค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้พนักงานต้องการมีรายได้ที่สูงขึ้นตามมา และยังส่งผลต่อนายจ้างที่จะจัดการเชิงรุกเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถของพวกเขาเอาไว้ ความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทยานในการเติบโตในอาชีพการงาน มีพนักงานจำนวน 30% ที่กำลังตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานในปี 2567 โดยมีผลมาจากความไม่แน่นอนในการได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และการมาของ AI(ปัญญาประดิษฐ์) ได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการทำงานในรูปแบบเดิมๆ  การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อคุณค่าของ ‘ทักษะด้านบุคลากร’ มากกว่าความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ถือเป็นจุดที่สำคัญในภาพรวมของตลาดแรงงานประเทศไทย

ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ธุรกิจต่างๆ พบว่าตนเองเผชิญกับความจำเป็นในการรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดจากการลาออกครั้งใหญ่ ด้วยอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้น Talentvis ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลกที่มีสาขาในประเทศไทยกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

Advertisement

เหตุผลที่ซ่อนอยู่ของอัตราการลาออก

ความกังวลเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอาจกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานไทย ในขณะที่พนักงานกำลังมองหารายได้ที่สูงขึ้น ส่งผลให้นายจ้างต้องประเมินโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานใหม่ นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องเงินแล้ว ความต้องการที่จะก้าวหน้าในอาชีพและการเรียนรู้งานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นสิ่งสำคัญในตลาดแรงงานไทย

อัตราการลาออกที่สูงในประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าแม้ว่างานจะเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่พนักงานก็ยังคงลาออกจากงานด้วยเหตุผลอื่น เหตุผลเหล่านี้ได้แก่ โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพที่จำกัด ความไม่พอใจกับค่าจ้างและสวัสดิการ และความรู้สึกว่าองค์กรไม่เห็นคุณค่าของพนักงาน ในขณะที่องค์กรต่างๆ ต้องต่อสู้กับการรักษาพนักงานในหลายแง่มุม การทำความเข้าใจและจัดการกับปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การยกระดับทักษะ: ความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ

เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากการลาออกครั้งใหญ่ บริษัทต่างๆ จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับทักษะของพนักงาน การจัดหาระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งเสริมความมั่นคงและความไว้วางใจในหมู่พนักงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง กลยุทธ์นี้ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ค้นหาเครื่องมือในการจัดการ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดแรงงานที่กำลังพัฒนา

Advertisement

การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในไทยจำเป็นต้องมีแนวทางแบบองค์รวมที่นอกเหนือไปจากการสรรหาบุคลากร การรักษาพนักงานที่มีความสามารถนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ บริษัทต่างๆ จะต้องจัดลำดับความสำคัญในการยกระดับทักษะและนำเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมมาใช้งานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังอัตราการลาออกที่สูงนั้นนอกเหนือไปจากความไม่พอใจต่องาน พนักงานอาจลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพที่จำกัด ความไม่พอใจกับค่าจ้างและสวัสดิการ และองค์กรไม่เห็นคุณค่าของพนักงานในองค์กร

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความสามารถและปรับตัวได้ ทั้งบริษัทและผู้สมัครงานจำเป็นต้องค้นหาการโอกาสในการจ้างงาน การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเปิดโอกาสให้กับธุรกิจ และการหางานได้เหมาะกับความสามารถของตนเอง รวมถึงบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อดึงดูดพนักงานใหม่ โปรแกรมการฝึกอบรมช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศบริษัทที่มีชีวิตชีวาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากขึ้น

ในทางกลับกัน ผู้สมัครงานเริ่มตระหนักมากถึงความสำคัญในการร่วมงานกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตในอาชีพและความเป็นอยู่ของพนักงาน การได้งานใหม่นั้นนอกเหนือไปจากตัวงานและเงินเดือนแล้ว ยังครอบคลุมถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางอาชีพ และสภาพแวดล้อมการทำงาน

Advertisement

หน่วยงานจัดหางานชั้นนำระดับโลก เช่น Talentvis ได้จัดเตรียมการจัดการที่ครอบคลุมให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการกับแรงงานที่ไม่พอใจ Talentvis เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงในแวดวงการสรรหาบุคลากร ก้าวไปไกลกว่าบริการจัดหาพนักงานแบบดั้งเดิม จุดสนใจหลักคือการทำความเข้าใจว่าการรักษาผู้มีความสามารถมีความสำคัญพอๆ กับการดึงดูดผู้มีความสามารถใหม่ๆ Talentvis ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยนำเสนอการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่จัดการกับต้นตอของความไม่พอใจ ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าทางอาชีพที่จำกัด และความกังวลเกี่ยวกับค่าตอบแทน ศูนย์กลางความพยายามของพวกเขาคือ Talentvis Academy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการฝึกอบรมที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาสำหรับบริษัทที่ต้องการยกระดับทักษะของพนักงาน

บทสรุป: การก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร

ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงาน Talentvis นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลาออกครั้งใหญ่นี้ โดยกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ลงทุนในการยกระดับทักษะ ความสามารถในการปรับตัว และนวัตกรรม ปัจจัยละเอียดอ่อนเหล่านี้มีผลกระทบต่อองค์กรต่างๆ แสดงถึงการปรับตัวที่จะอยู่รอดของธุรกิจเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดแรงงาน การสร้างสมดุลระหว่างการสรรหาบุคลากรด้วยการเพิ่มทักษะและการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการสร้างพนักงานที่มีความยืดหยุ่น พึงพอใจ และมองไปข้างหน้าสำหรับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า

Advertisement