Connect with us

บทความ

รู้จัก “สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย” คืออะไร ? หลังเนื้อหา Boys Love-Girl Love ไทยเป็นที่โด่งดัง

Published

on

สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย

สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (Thai Association of Boys Love Content) คือ สมาคมที่เกี่ยวกับคอนเทนต์วาย หรือ Boys Love-Girl Love ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกผู้ประกอบการ, ผู้ผลิตคอนเทนต์วาย ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ นิยายและสื่อใหม่ ๆ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย ยังวางตัวเป็นองค์กรตัวแทนเพื่อประสานงานและเจรจากับภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ, ผู้ผลิตคอนเทนต์วายทั้ง Boy Love และ Girl Love ให้ออกตลาดต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน คอนเทนต์วายถือได้ว่าเป็น ซอฟต์ พาวเวอร์ที่ได้รับความสนใจทั้งคนไทยและต่างประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย กล่าวว่า “การจัดตั้งสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย คือการรวมสมาชิก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตคอนเทนต์วาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน Soft Power ไทย รวมถึงการเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมคณะทำงานกับภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นผู้สื่อสารข่าวสารไปยังสมาชิกไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคล ให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆอย่างทั่วถึง

“ทางสมาคมฯ มองว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน soft power และสร้างมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นมูลค่าที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ”

อุตสาหกรรมคอนเทนต์วายในปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตคอนเทนต์วายก็ให้ความสนใจเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ GDP เพิ่มจากรายได้ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การผลิต การออกอากาศ การจัดแฟนมีททั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

Advertisement

โดยเมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับงานแถลงข่าว สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (Thai Association of Boys Love Content) ณ TRUE5G Pro Hub, ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยงานวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงศิลปิน นักแสดง สื่อมวลชนและผู้ผลิตคอนเทนต์วาย อาทิ Star Hunter Entertainment, บี ออน คลาวด์, เทีย ไฟว์ วัน, ทีวี ธันเดอร์, จินเล่อ มีเดีย เวิร์ค, Copy A, ก้าวหน้า โปรดักชั่น ฯลฯ ที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง